Alaka
Reacties van ouders en (oud-)leerlingen juni 2014 Vanmiddag kregen we het goede nieuws dat C. is geslaagd voor de Havo. Dit is mede door jouw inspanningen. Hartelijk dank daarvoor. Dit diploma is in the pocket, op naar de vervolgopleiding. juni 2013 Beste Lonnke, We willen je erg bedanken voor de hulp bij de wiskundebijles. We zijn beide geslaagd met een ruime voldoende voor wiskunde. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee, zeker omdat we allbei naar de TU gaan. J. en K. juni 2013 Graag willen wij je na deze intense dagen (slagen en een feest) bedanken voor het lesgeven aan H. Hij ging nooit met tegenzin en wist ook dat het nodig was! In september vertrekt hij naar Groningen om Vastgoed en Makelaardij te gaan doen, iets waar hij het al heel lang over heeft. Het is tijd voor ons om hem te laten gaan! Daar zal hij  volwassen worden en op eigen benen leren staan. Dank voor alles en M. zie je terug voor de rekentoetslessen.
Bijles Bij Alaka kun je terecht voor bijlessen voor rekenen en wiskunde. De mogelijkheden zijn:  groepslessen  privélessen  Cito-toets training  toetsweek- en examentrainingen  Remedial Teaching Privélessen  Privélessen wiskunde zijn altijd één-op-één en zijn bedoeld voor leerlingen en studenten die: gemiddeld lager dan een 4,8 hebben voor wiskunde voor de laatste toets lager dan een 4,5 hebben gehaald Remedial Teaching nodig hebben een extra uitdaging hebben (zoals autisme, dyslexie, dyscalculie of doofheid) De privélessen zijn zoveel mogelijk op een vaste tijd. Zij zijn geschikt voor: basisschoolleerlingen vanaf groep 2 (circa 5 à 6 jaar) middelbare scholieren studenten Privélessen rekenen zijn altijd één-op-één en zijn bedoeld voor leerlingen en studenten die: een onvoldoende staan voor rekenen een score hebben van B of C voor rekenen (bij score D of E is eerst remedial teaching nodig) bij een Entreetoets niveau III of II scores hebben voor rekenen (bij score V of IV is eerst remedial teaching nodig) in het leerlingvolgsysteem niveau V, IV, III of II scores hebben voor studievaardigheden onderdeel Lezen van schema's, tabellen en grafieken (bij score V of IV is het afhankelijk van de scores voor rekenen of bijles danwel remedial teaching beter is) Remedial Teaching nodig hebben op de WISCAT-toets of basiskennistoets rekenen een score hebben gehaald lager dan 85 punten (met 103 punten ben je geslaagd) een score van rekenen die één niveau lager ligt dan voor andere vakken zoals Taal en Studievaardigheden een extra uitdaging hebben (zoals autisme, dyslexie, dyscalculie of doofheid). Vaak is dan eerst remedial teaching nodig. De privélessen zijn zoveel mogelijk op een vaste tijd.  
SOM
+
:
cos(ß)
(1-x)
=
f(x)
1
7
delen
-
5
11
+
Rooster en prijzen Rooster en prijzen Rooster en prijzen Rooster en prijzen
Professionals in rekenen en wiskunde
tel: 06 -   543 77 969                                                                                                                       e-mail: info@alaka.nl