Alaka
Reacties van ouders en (oud-)leerlingen
Bijles Bij Alaka kun je terecht voor bijlessen voor rekenen en wiskunde. De mogelijkheden zijn:  groepslessen  privélessen  Cito-toets training  toetsweek- en examentrainingen  Remedial Teaching Groepslessen Groepslessen wiskunde zijn vooral geschikt voor leerlingen in het voortgezet onderwijs (mavo havo, vwo, etc.) die: wiskunde wel kunnen, maar er een tijdje te weinig aan hebben gedaan voor het eerst vastlopen met wiskunde net onvoldoende staan (4,8 of hoger) Voorafgaand aan een groepsles vindt een individuele les plaats waarin uw kind wordt getoetst. Afhankelijk van de resultaten van deze toets krijgt u een advies over plaatsing in een groepsles, privéles of remedial teaching. In een groep leren de deelnemers niet alleen van de docent, maar óók van elkaar. Bij de samenstelling van de groepen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het niveau van de leerling. Doorgaans is er ook een groep voor studenten van de PABO. Leerlingen krijgen wekelijks 1 uur privéles op een vaste tijd. Er zijn minimaal 35 groepslessen per schooljaar. Groepslessen rekenen zijn bedoeld om leerlingen van het vmbo, de mavo, havo, het vwo of mbo voor te bereiden op de landelijke rekenexamens (ook wel rekentoetsen genoemd). We werken hierbij met de methode die op de school wordt gebruikt, aangevuld met eigen materialen of andere methoden. Het blijkt namelijk dat niet elke rekenmethode even goed aansluit op het rekenexamen en de rekentoets. De rekenboeken bevatten dan te veel wiskunde, te veel kale opgaven, te weinig praktische rekenopgaven of er ontbreken belangrijke onderwerpen.  Groepslessen rekenen voor PABO-studenten zijn bedoeld om de eigen rekenvaardigheid van PABO-studenten te vergroten. In de groep wordt getraind voor de WISCATtoets ook wel basiskennistoets rekenen (BKT rekenen) genoemd. Sommige opleidingen hebben een BKT rekenen A en B. Voor beide toetsen wordt geoefend. Een opgave wordt vaak op twee niveaus besproken: inhoudelijk (hoe los je deze opgave op?) maar vaak ook didactisch (waarom kiest de docent voor deze aanpak of uitleg en welke andere mogelijkheden zijn er?). Hierdoor ontstaat een krachtig leren voor een aanstormende leerkracht voor het basisonderwijs. Deze groep is ook geschikt voor leerkrachten van de basisschool die hun eigen rekenvaardigheid willen vergroten en/of hun didactisch repertoire willen uitbreiden. In een groep leren de deelnemers niet alleen van de docent, maar óók van elkaar. De studenten krijgen wekelijks 1 uur groepsles op een vaste tijd. Er zijn minimaal 35 groepslessen per schooljaar.  
SOM
+
:
cos(ß)
(1-x)
=
f(x)
1
7
delen
-
5
11
5
+
Rooster en prijzen Rooster en prijzen Rooster en prijzen Rooster en prijzen
Professionals in rekenen en wiskunde
tel: 06 -   543 77 969                                                                                                                       e-mail: info@alaka.nl
juni 2014 Gelukkig heeft T een mooie 6 gehaald voor zijn CE Wiskunde B! Dit betekent dat de herexamentraining, komend weekend, voor hem kan komen te vervallen!