Artikelen - deel 2
Alaka
Singaporees rekenen  Euclides, 87-7, juni 2012 Auteur: Lonneke Boels Verslag van een Masterclass.
SOM
+
:
cos(ß)
(1-x)
=
f(x)
1
7
delen
-
5
11
+
Professionals in rekenen en wiskunde
tel: 06 -   543 77 969                                                                                                                       e-mail: info@alaka.nl
Over Alaka Over Alaka Over Alaka Over Alaka Contact Contact Contact Contact Artikelen deel 1 Artikelen deel 1 Artikelen deel 1 Artikelen deel 1 Artikelen deel 3 Artikelen deel 3 Artikelen deel 3 Artikelen deel 3
De staartdeling is nooit weggeweest  Euclides, 84-7, mei 2009 Volgens Bartjens, nr. 1, september 2009 Auteur: Lonneke Boels In rekenland zijn verhitte discussies over wat er beter is: de nieuwe manier van delen via herhaald aftrekken of de ouderwetse staartdeling. In het artikel in de Euclides wordt uitgelegd hoe beide methoden werken en wordt zichtbaar gemaakt dat de verschillen tussen beide methoden niet groot zijn. Het beste van beide werelden combineren lijkt dan ook de beste oplossing: herhaald aftrekken voor de zwakke(re) rekenaars en de staartdeling als ultieme verkorting daarvan voor de beste rekenaars. Aangezien leerlingen op de basisschool vaak herhaald aftrekken is aangeleerd, is het belangrijk om de overgang naar de staartdeling voor leerlingen inzichtelijk te maken zodat het niet een ‘nieuwe’ of ‘aparte’ truc wordt maar daadwerkelijk een verkorting van de oude manier. Het artikel is integraal door de redactie van Volgens Bartjens overgenomen.
RekenVOort  Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en Freudenthal Instituut, 2010 Auteurs: Lonneke Boels, Michiel Doorman, Henk van der Kooij, Luuk Koens, Theo Jan van de Pol, Swier Garst, Ruud Houweling, Wim Kremers In een groep van auteurs is lesmateriaal geschreven voor de havo dat gebruikt kan worden om leerlingen voor te bereiden op de landelijke rekenexamens die vanaf 2016 voor alle scholen van het voortgezet onderwijs gaan gelden. Het onderdeel over het metrieke stelsel heb ik voor mijn rekening genomen; andere auteurs hebben andere onderdelen geschreven. Michiel Doorman en Henk van der Kooij hebben het inhoudelijke redactiewerk verricht.
Breuken op de basisschool  Euclides, 86-6, mei 2011 Auteur: Lonneke Boels Op de middelbare school gaan we ervan uit dat het breukenonderwijs op de basisschool is afgerond maar dat blijkt onjuist. In het voortgezet onderwijs zou nog veel op schematisch niveau (b.v. met het rechthoekmodel) met breuken moeten worden geoefend, met name bij vermenigvuldigen en delen van breuken. In de publicatie laat ik met voorbeelden uit basisschoolboeken zien welke methoden kinderen krijgen aangeleerd zodat docenten uit het voortgezet onderwijs hierop kunnen aansluiten.
Breuken  Euclides, 87-special, 2012 Auteur: Lonneke Boels en Marjanne de Nijs De leerlijn procenten-breuken-verhoudingen- kommagetallen is op de basisschool nog niet af. In het artikel wordt de leerlijn van de basisschool geschets zodat docenten wiskunde in de brugklas hiermee verder kunnen gaan en deze af kunnen maken.