Artikelen - deel 3
Alaka
SOM
+
:
cos(ß)
(1-x)
=
f(x)
1
7
delen
-
5
11
+
Professionals in rekenen en wiskunde
tel: 06 -   543 77 969                                                                                                                       e-mail: info@alaka.nl
Over Alaka Over Alaka Over Alaka Over Alaka
De stelling van Djordy en de stelling van Astrid Nieuwe Wiskrant 28-4 juni 2009 Auteur: Lonneke Boels Geïnspireerd door de voordracht van Alexander Rinnooy Kan op de Nationale Wiskunde Dagen van 2008 behandelde ik in mijn klas Pythagorese drietallen. Een brugklasleerling zag een regelmaat in die getallen, een leerling uit de tweede klas wist het te bewijzen en mijn derde klassers vonden het flauw want met algebra zag je dat toch zo! In het artikel beschrijf ik hoe Astrid (klas 2 gymnasium) en Djordy (klas 1 havo-vwo) hun stellingen ontdekken en 'bewijzen'.
Contact Contact Contact Contact Artikelen deel 2 Artikelen deel 2 Artikelen deel 2 Artikelen deel 2 Artikelen deel 4 Artikelen deel 4 Artikelen deel 4 Artikelen deel 4 Artikelen deel 1 Artikelen deel 1 Artikelen deel 1 Artikelen deel 1
RekenVOort  Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en Freudenthal Instituut, 2010 Auteurs: Lonneke Boels, Michiel Doorman, Henk van der Kooij, Luuk Koens, Theo Jan van de Pol, Swier Garst, Ruud Houweling, Wim Kremers   In een groep van auteurs is lesmateriaal geschreven voor de havo dat gebruikt kan worden om leerlingen voor te bereiden op de landelijke rekenexamens die vanaf 2016 voor alle scholen van het voortgezet onderwijs gaan gelden. Het onderdeel over het metrieke stelsel heb ik voor mijn rekening genomen; andere auteurs hebben andere onderdelen geschreven. Michiel Doorman en Henk van der Kooij hebben het inhoudelijke redactiewerk verricht.
De staartdeling is nooit weggeweest  Euclides, 84-7, mei 2009 Volgens Bartjens, nr. 1, september 2009 Auteur: Lonneke Boels In rekenland zijn verhitte discussies over wat er beter is: de nieuwe manier van delen via herhaald aftrekken of de ouderwetse staartdeling. In het artikel in de Euclides wordt uitgelegd hoe beide methoden werken en wordt zichtbaar gemaakt dat de verschillen tussen beide methoden niet groot zijn. Het beste van beide werelden combineren lijkt dan ook de beste oplossing: herhaald aftrekken voor de zwakke(re) rekenaars en de staartdeling als ultieme verkorting daarvan voor de beste rekenaars. Aangezien leerlingen op de basisschool vaak herhaald aftrekken is aangeleerd, is het belangrijk om de overgang naar de staartdeling voor leerlingen inzichtelijk te maken zodat het niet een ‘nieuwe’ of ‘aparte’ truc wordt maar daadwerkelijk een verkorting van de oude manier. Het artikel is integraal door de redactie van Volgens Bartjens overgenomen.