Artikelen - deel 3
Alaka
SOM
+
:
cos(ß)
(1-x)
=
f(x)
1
7
delen
-
5
11
+
Professionals in rekenen en wiskunde
tel: 06 -   543 77 969                                                                                                                       e-mail: info@alaka.nl
Over Alaka Over Alaka Over Alaka Over Alaka Contact Contact Contact Contact Artikelen deel 1 Artikelen deel 1 Artikelen deel 1 Artikelen deel 1
Grafieken, tabellen en diagrammen (link ontbreekt) Volgens Bartjens, september 2003 Auteur: Lonneke Boels Samenwerkend leren wordt hier gebruikt in de brugklas van een havo-vwo-school om een brug te slaan tussen de leerstof van groep 8 en het voortgezet onderwijs door middel van een opdracht over tabellen, grafieken en diagrammen.
De stelling van Djordy en de stelling van Astrid Nieuwe Wiskrant 28-4 juni 2009 Auteur: Lonneke Boels Geïnspireerd door de voordracht van Alexander Rinnooy Kan op de Nationale Wiskunde Dagen van 2008 behandelde ik in mijn klas Pythagorese drietallen. Een brugklasleerling zag een regelmaat in die getallen, een leerling uit de tweede klas wist het te bewijzen en mijn derde klassers vonden het flauw want met algebra zag je dat toch zo! In het artikel beschrijf ik hoe Astrid (klas 2 gymnasium) en Djordy (klas 1 havo-vwo) hun stellingen ontdekken en 'bewijzen'.
Samenwerkend leren in 3 havo Nieuwe Wiskrant 22-4, juni 2003 Auteur: Lonneke Boels In mijn stage op het Christelijk Lyceum in Delft heb ik de principes van samenwerkend leren uitgeprobeerd in 3 HAVO. Geinspireerd door een workshop toog ik aan de slag in twee parallelklassen. In dit artikel leest u hoe dat ging.
Artikelen deel 2 Artikelen deel 2 Artikelen deel 2 Artikelen deel 2
Wiskunde en weven  Nieuwe Wiskrant 29-2, december 2009 Auteur: Lonneke Boels Weven gaat volgens strakke patronen. Geen wonder dus dat er wiskunde in weven te vinden is. Ik ben op zoek gegaan naar die wiskunde en heb er workshops voor mijn leerlingen mee ontwikkeld.