Over Alaka Over Alaka
Artikelen - deel 2
Alaka
SOM
+
:
cos(ß)
(1-x)
=
f(x)
1
7
delen
-
5
11
+
Professionals in rekenen en wiskunde
tel: 06 -   543 77 969                                                                                                                       e-mail: info@alaka.nl
Over Alaka Over Alaka Over Alaka Over Alaka
Breuken  Euclides, 87-special, 2012 Auteur: Lonneke Boels en Marjanne de Nijs De leerlijn procenten-breuken-verhoudingen- kommagetallen is op de basisschool nog niet af. In het artikel wordt de leerlijn van de basisschool geschets zodat docenten wiskunde in de brugklas hiermee verder kunnen gaan en deze af kunnen maken.
Contact Breuken op de basisschool   •	Euclides, 86-6, mei 2011 •	Auteur: Lonneke Boels   Op de middelbare school gaan we ervan uit dat het breukenonderwijs op de basisschool is afgerond maar dat blijkt  onjuist. In het voortgezet onderwijs zou nog veel op schematisch niveau (b.v. met het rechthoekmodel) met  breuken moeten worden geoefend, met name bij vermenigvuldigen en delen van breuken. In de publicatie laat ik  met voorbeelden uit basisschoolboeken zien welke methoden kinderen krijgen aangeleerd zodat docenten uit het  voortgezet onderwijs hierop kunnen aansluiten.  Contact Artikelen deel 2 Artikelen deel 2 Artikelen deel 2 Artikelen deel 2
De rekentoets van diverse kanten bekeken Euclides, 88-6, mei 2013 Auteur: Lonneke Boels In dit artikel antwoord op de vraag: welk probleem lost de rekentoets nu eigenlijk op? Nederlandse leerlingen presteren internationaal behoorlijk goed maar laten het afweten op lastige rekenopgaven. Wat moeten zij volgens het rapport van Meijerink weten en wordt dat in de rekentoetsen getoetst? Het artikel eindigt met een aantal kritische opmerkingen over de rekentoetsen die in 2012 en 2013 zijn afgenomen.
Singaporees rekenen  Euclides, 87-7, juni 2012 Auteur: Lonneke Boels Verslag van een Masterclass.
Statistiek in het nieuwe programma wiskunde A Euclides, 90-1, september 2014 Auteurs: Lonneke Boels, Anne van Bodegraven, Patrick Hamersma In het schooljaar 2015-2016 start 4 vwo met een nieuw examenprogramma. Statistiek wordt totaal anders ingevuld. Leerlingen moeten onder andere leren om grote datasets te analyseren. In het artikel wordt beschreven welke aandachtspunten volgden uit een pilot met nieuw lesmateriaal op drie middelbare scholen.
Artikelen deel 3 Artikelen deel 3 Artikelen deel 3 Artikelen deel 3 Artikelen deel 4 Artikelen deel 4 Artikelen deel 4 Artikelen deel 4