Over Alaka Over Alaka
Artikelen - deel 1
Alaka
SOM
+
:
cos(ß)
(1-x)
=
f(x)
1
7
delen
-
5
11
+
Professionals in rekenen en wiskunde
tel: 06 -   543 77 969                                                                                                                       e-mail: info@alaka.nl
Over Alaka Over Alaka Over Alaka Over Alaka Contact Contact Contact Contact Artikelen deel 2 Artikelen deel 2 Artikelen deel 2 Artikelen deel 2
De rekentoets van diverse kanten bekeken Euclides, 88-6, mei 2013 Auteur: Lonneke Boels In dit artikel antwoord op de vraag: welk probleem lost de rekentoets nu eigenlijk op? Nederlandse leerlingen presteren internationaal behoorlijk goed maar laten het afweten op lastige rekenopgaven. Wat moeten zij volgens het rapport van Meijerink weten en wordt dat in de rekentoetsen getoetst? Het artikel eindigt met een aantal kritische opmerkingen over de rekentoetsen die in 2012 en 2013 zijn afgenomen.
Wiskunde kleintje didactiek Euclides, 2013 - 2015 Auteur: Lonneke Boels Serie artikelen over didactiek voor de wiskundeles havo-vwo. 91-1 (voorzien): telproblemen 90-7: gebruik ICT in wiskundeles 90-6: veelgemaakte fouten bij statistisch onderzoek 90-5: onbegrepen statistiek 90-4: zelfs bewijzen kun je leren 90-3: tips van een natuurkundedocent 90-2: verlengde instructie 90-1: algebraïsche vaardigheden 89-7: quiz time 89-6: de herontdekking van de stickers 89-5: kruistabel 89-4: algebraïsche vaardigheden oefenen 89-3: notatie 89-2: hypothese toetsen
Statistiek in het nieuwe programma wiskunde A Euclides, 90-1, september 2014 Auteurs: Lonneke Boels, Anne van Bodegraven, Patrick Hamersma In het schooljaar 2015-2016 start 4 vwo met een nieuw examenprogramma. Statistiek wordt totaal anders ingevuld. Leerlingen moeten onder andere leren om grote datasets te analyseren. In het artikel wordt beschreven welke aandachtspunten volgden uit een pilot met nieuw lesmateriaal op drie middelbare scholen.
Artikelen deel 3 Artikelen deel 3 Artikelen deel 3 Artikelen deel 3