Docenten
Alaka
ir. Lonneke Boels (MEd) - directeur en eerstegraads docent wiskunde - rekenen Lonneke Boels studeerde Elektrotechniek aan de TU Delft (een studie met heel veel wiskunde), behaalde haar eerstegraads lesbevoegdheid wiskunde aan de TULO van de TU Delft en werkte enkele jaren bij het CE in Delft. Al tijdens haar studie en werk in het bedrijfsleven stond ze voor de klas (MTS, PABO, basisschool). Na het behalen van haar lesbevoegdheid werkt ze als wiskundedocent in het voorgezet onderwijs, momenteel bij het Christelijk Lyceum in Delft. Daarnaast is ze freelance docent vakdidactiek rekenen op de PABO van de Haagse Hogeschool en geeft ze nascholing aan docenten in het basis- en voortgezet onderwijs over vakdidactiek rekenen, wiskunde en natuurwetenschap- en techniek (onderzoekend en ontwerpend leren). Ze is bovendien toetsdeskundige en eindredacteur voor uitgeverij Malmberg en technator (coördinator) van het technasium van het Christelijk Lyceum in Delft. Het technasium is een opleiding waarin leerlingen van de havo en het vwo leren om onderzoek te doen of producten te ontwerpen. Ze ontwerpt bovendien toetsvragen voor de Kangoeroewedstrijd voor groep 5 en 6 van de basisschool. 
SOM
+
:
cos(ß)
(1-x)
=
f(x)
1
7
delen
-
5
11
+
Professionals in rekenen en wiskunde
tel: 06 -   543 77 969                                                                                                                       e-mail: info@alaka.nl
Over Alaka Over Alaka Over Alaka Over Alaka Contact Contact Contact Contact
Toos Meijer – eerstegraads docent wiskunde Toos is na het behalen van haar HBS-B diploma gaan werken in het Dijkzigt ziekenhuis te Rotterdam en heeft aldaar een opleiding tot bacteriologisch analist gevolgd. Na haar huwelijk en de geboorte van vier kinderen is zij tien jaar fulltime moeder geweest. Daarna is zij administratief medewerker geworden op een basisschool. Op haar 38 e  is zij wiskunde gaan studeren. Eerst tweedegraads en aansluitend eerstegraads docent. Vanaf september 1991 tot haar pensionering in augustus 2016 is zij werkzaam geweest bij het Christelijk Lyceum Delft. 25 Jaar ervaring als vakdocent wiskunde. De laatste jaren voornamelijk in de bovenbouw van het havo en vwo. Sedert oktober 2016 geeft ze met veel plezier zowel privélessen alsook groepslessen wiskunde bij Alaka. Guus Jellema – docent wiskunde Guus heeft na het behalen van zijn HBS-B diploma de Pedagogische Academie gedaan. Hij is daarna 6 jaar onderwijzer geweest in het basisonderwijs. Vervolgens heeft hij 18 jaar wiskunde en natuurkunde gegeven aan een mavo. Na die periode is hij 20 jaar wiskundedocent geweest, eerst aan het Farel College in Amersfoort en daarna, tot aan zijn pensionering in 2016, aan het Christelijk Lyceum Delft. Vanaf maart 2018 verzorgt Guus privélessen wiskunde bij Alaka.
Docenten 2 Docenten 2 Docenten 2 Docenten 2