Alaka
SOM
+
:
cos(ß)
(1-x)
=
f(x)
1
7
delen
-
5
11
5
+
Professionals in rekenen en wiskunde
tel: 06 -   543 77 969                                                                                                                       e-mail: info@alaka.nl
Contact Contact Contact Contact Docenten Docenten Docenten Docenten
Missie
Visie Wij geloven dat het mogelijk is om 35 tot 40% van de leerlingen in groep 8 en op 15-jarige leeftijd opgaven op het hoogste vaardigheidsniveau van rekenen en wiskunde te laten oplossen. Op dit moment is dat in Nederland ongeveer 4%. Wij geloven dat het mogelijk is om in groep 8 van het reguliere onderwijs geen enkele leerling te hebben die nog uit de boeken van groep 6 of 7 werkt. Dat het mogelijk is dat iedere leerling in groep 8 minstens het fundamentele rekenniveau 1F haalt. Een land als Singapore laat zien dat dit allemaal kan. Aan ons de vraag: hoe moet dit in Nederland? De mensen die bij Alaka werken, stellen zichzelf deze vraag elke dag. Wij zoeken in wetenschappelijke literatuur, kijken op scholen, vinden nieuwe didactiek uit of voegen iets aan de bestaande didactiek toe en vooral: wij passen alles wat we weten toe in onze lessen, trainingen, cursussen en remedial teaching. Zowel voor leerlingen als hun docenten.
Onze missie is: - het plezier in rekenen en wiskunde terug te brengen bij leerlingen; - leerlingen de schoonheid, diepgang en toepassingsmogelijkheden van rekenen en wiskunde laten ontdekken; - het zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen voor rekenen en wiskunde bij leerlingen te vergroten; - de prestaties van leerlingen bij rekenen en wiskunde blijvend vergroten; - leerlingen bij rekenen en wiskunde boven zichzelf te laten uitstijgen.
Figuur rechts: score per vaardigheidsniveau van Nederlandse leerlingen van 15 jaar bij het internationale PISA onderzoek rekenen. Onze vmbo-leerlingen doen het internationaal gezien goed (slechts 2,8% van alle leerlingen zit onder niveau 1 en slechts 10,6% zit op niveau 1). Het zijn juist onze havo- en vwo-leerlingen die het internationaal slecht doen (slechts 4,4% van alle leerlingen haalt niveau 6). In Singapore haalde in datzelfde onderzoek in 35,5% vaardigheidsniveau 6. Bron: CITO, PISA 2009.