Alaka
Reacties van ouders en  (oud-)leerlingen 4 juni 2011: Na veel twijfel toch maar de weg gekozen voor bijles. mijn dochter is 9 en bijles werd door school afgeraden. Waar doe je goed aan? Je wilt dat je kind weer met plezier naar school gaat, misschien zet ze haar hakken wel meer in het zand. Toch bijles genomen EN WAT ZIJN WIJ BLIJ! Het doel was eerst een succes proberen te halen bij de eerste toets om het zelfvertrouwen te versterken. Daarna bijspijkeren op de onderdelen waar het mis gaat. Na 6 weken de eerste toets en van een Matig naar een Ruim Voldoende! Ook qua karakter een heel ander kind, ze gelooft weer in zichzelf. Inmiddels rekentest gedaan, lek is nu boven. Nu 15 weken hard werken (rekensprint) en ik zie nu al verbetering. maar nog belangrijker, met mijn dochter zelf gaat het een stuk beter! D. 8 februari 2011: Onze zoon T. heeft nu 2 toetstrainingsdagen achter de rug en dat is aan zijn wiskunde cijfer zeker te merken. In 4 Havo had hij alleen onvoldoendes, nu was zijn laatste toetscijfer voor wiskunde een 7,7. Volgens mevr. Boels heeft hij zeker aanleg voor wiskunde, maar pas na de toetsdagen komt het er echt uit. Voor de volgende toetsweek gaat hij weer een dag na Alaka en nog een keer voor het examen. T. heeft weer lol in wiskunde en ziet zijn wiskunde examen weer zitten. Alle lof voor mevr. Boels. M.
Remedial Teaching Basisschool Wanneer het leerproces van uw kind op de basisschool niet volgens verwachting verloopt, is Remedial Teaching (RT) een hulpmiddel om hierin verbetering aan te brengen. Alaka richt zich op kinderen die problemen hebben met rekenen en de RT-docenten van Alaka zijn hierin gespecialiseerd. Remedial teaching probeert ook de oorzaak van een leerprobleem op te sporen en aan te pakken. Voordat we met uw kind aan de slag gaan, is er eerst een intakegesprek. De intake is kosteloos. Hierin bespreken we wat u wilt aan de hand van de rapporten van uw kind, de scores uit het leerlingvolgsysteem of de Cito entreetoets en een eventueel handelingsplan van school. Als de doorverwijzing via school loopt, is er een handelingsplan. Wij voeren dit plan uit en nemen zonodig aan het begin en in elk geval aan het einde van de afgesproken periode een toets af om te controleren of de doelen uit het handelingsplan zijn bereikt. Hierna volgt een gesprek met u en de leerkracht van school over de resultaten en een eventueel vervolg. Als er geen handelingsplan is, nemen we in overleg met u contact op met school om te zorgen dat er een handelingsplan komt. In overleg worden toetsjes afgenomen om de hiaten op te sporen. We begeleiden waar nodig de leerkracht van school bij het schrijven van het handelingsplan. Eventueel kunnen wij ook het handelingsplan schrijven. De kosten hiervan worden aan de school doorberekend. Dit kan dus alleen in overleg met de school van uw kind. Er is regelmatig contact met thuis en school over de voortgang. Wanneer is remedial teaching nodig? We bekijken per leerling individueel of en wanneer remedial teaching nodig is. Als vuistregel kunt u aanhouden dat remedial teaching nodig is als: er voor rekenen een handelingsplan is op school als leerlingen uit een maatschrift werken of pre-teaching krijgen of verlengde instructie op school leerlingen een score hebben van D of E voor rekenen leerlingen bij een Entreetoets niveau IV of V scores hebben voor rekenen de score van rekenen twee of meer niveaus lager ligt dan voor andere vakken zoals Taal en Studievaardigheden in het leerlingvolgsysteem niveau V, IV scores hebben voor studievaardigheden onderdeel Lezen van schema's, tabellen en grafieken (mede afhankelijk van de scores voor rekenen; soms is reguliere bijles voldoende)
SOM
+
:
cos(ß)
(1-x)
=
f(x)
1
7
delen
-
5
11
+
Professionals in rekenen en wiskunde
tel: 06 -   543 77 969                                                                                                                       e-mail: info@alaka.nl
Contact Contact Contact Contact Rooster en prijzen Rooster en prijzen Rooster en prijzen Rooster en prijzen