Alaka
Rooster en prijzen Groepsles Klik op één van de onderstaande items voor informatie over datums en/of prijzen van: privélessen Centraal-examentraining  Schoolexamentraining  toetsweektraining  Remedial Teaching  rekenonderzoek  Cito-toets training schoolvakanties Groepslessen Sommige groepslessen kunnen inmiddels vol zitten. Neem voor de exacte mogelijkheden contact met ons op. We hebben doorgaans de volgende groepen: wiskunde brugklas, 2 havo/vwo, 3 vmbo-t/havo/mavo, 3 vwo, 4 vmbo en overstap 4 vmbo- tl/mavo naar 4 havo, pabo rekenen, 4/5/6 vwo wiskunde A/C, 4/5/6 vwo wiskunde B, 4/5 havo wiskunde A en 4/5 havo wiskunde B.  Je kunt direct starten in een gemengde groep als je aan de eisen voor de cijfers voldoet. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn, kun je doorstromen naar een groep waarin alleen leerlingen van jouw niveau zitten. Voor de groepslessen gelden de onderstaande tarieven: Groepslessen zonder inhaalmogelijkheid (prijspeil 2016):    Groepslessen met inhaalmogelijkheid (prijspeil 2018): De groepslessen worden ‘s avonds vanaf circa 18:00 uur gegeven. Voor groepsles met inhaalmogelijkheid geldt dat inhalen eenmaal per maand mogelijk is op een vast inhaalmoment (maximaal 12 maal per jaar), naast eventuele vrije plekken in de reguliere groepslessen. Vast inhaalmoment donderdag 19:00 - 20:00 uur bij Wim, datums volgen. Een andere mogelijkheid is een duo-les. Je zoekt zelf een studiemaatje en jullie melden je samen aan. Duolessen zijn alleen geschikt als de leerachterstand niet te groot is (dus niet voor leerlingen met CITO D of E score voor rekenen of een 4 of lager voor rekenen of wiskunde). Voor duolessen gelden de onderstaande tarieven (prijspeil 2018): Check hier de voorwaarden voor de groepslessen. Sinds 1 oktober 2012 bedraagt het inschrijfgeld                       10 euro. Bij afname van minimaal 3 lessen binnen 30 dagen vervalt het inschrijfgeld.
dag	 maandag woensdag donderdag tijd 18:00 - 19:00 uur 19:00 - 20:00 uur 18:00 - 19:00 uur* type groep wiskunde groep wiskunde inhaalgroep wiskunde  docent            Lonneke (directeur) Wim (senior docent)    Wim (senior docent)
SOM
+
:
cos(ß)
(1-x)
=
f(x)
1
7
delen
-
5
11
5
+
Professionals in rekenen en wiskunde
tel: 06 -   543 77 969                                                                                                                       e-mail: info@alaka.nl
Schoolvakanties Schoolvakanties Schoolvakanties Schoolvakanties Contact Contact Contact Contact type les proefles losse groepsles groepsles zonder kosten € 19,00 € 25,50 € 70,00  eenheid 				type les		kosten		eenheid	 per persoon per keer 		proefles		€ 19,00	per persoon per keer per persoon per keer		losse groepsles	€ 30,00	per persoon per keer per persoon per maand		groepsles met	€ 90,00	per persoon per maand duo les overdag tot 17.00 uur ‘s avonds vanaf 17.00 uur zaterdag docent € 25,50 € 30,00  n.v.t. senior specialist	directeur	eenheid € 37,50		€ 40,00	per persoon per uur € 42,50		€ 45,00	per persoon per uur n.v.t.			€ 50,00	per persoon per uur senior docent € 35,00 € 40,00  n.v.t. Groepsles (alg. info) Groepsles (alg. info) Groepsles (alg. info) Groepsles (alg. info)