Alaka
Rooster en prijzen Cito-toets training Op deze pagina staat informatie over het rooster en prijzen van de privélessen. Klik op één van de onderstaande items voor informatie over datums en/of prijzen van: Remedial Teaching rekenonderzoek  privélessen groepslessen centraal examentraining schoolexamentraining toetsweektraining schoolvakanties Cito-toets training / rekentraining groep 8 De rekentraining voor groep 8 wordt gedurende de periode september - januari gegeven op woensdagmiddag in een kleine groep en individueel. Buiten deze periode wordt de rekentraining uitsluitend individueel aangeboden. Het tarief voor Cito-toets training in groepsverband is € 400,00 (prijspeil 2012). Dit bedrag is inclusief alle materialen zoals oefenboekjes. Bij latere instroom bedraagt het tarief € 80,00 per maand. Als een leerling start, terwijl de eerste groepsles van die maand al heeft plaatsgevonden (de leerling stroomt later in en dus niet direct bij aanvang van het schooljaar), dan betaalt u deze maand losse groepslessen tot het einde van deze maand, maar nooit meer dan het maandtarief. Losse groepslessen kosten € 30,00 per les en zijn alleen mogelijk bij instroom. Instroom na 1 oktober is niet mogelijk. Voor individuele training gelden de tarieven voor Remedial Teaching. Check hier de voorwaarden voor de Cito-toets trainingen. Neem voor de exacte mogelijkheden contact met ons op.
SOM
+
:
cos(ß)
(1-x)
=
f(x)
1
7
delen
-
5
11
+
Professionals in rekenen en wiskunde
tel: 06 -   543 77 969                                                                                                                       e-mail: info@alaka.nl
Contact Contact Contact Contact Schoolvakanties Schoolvakanties Schoolvakanties Schoolvakanties Cito-training (alg info) Cito-training (alg info) Cito-training (alg info) Cito-training (alg info)