Alaka
Reacties van ouders en  (oud-)leerlingen 4 juni 2011: Na veel twijfel toch maar de weg gekozen voor bijles. mijn dochter is 9 en bijles werd door school afgeraden. Waar doe je goed aan? Je wilt dat je kind weer met plezier naar school gaat, misschien zet ze haar hakken wel meer in het zand. Toch bijles genomen EN WAT ZIJN WIJ BLIJ! Het doel was eerst een succes proberen te halen bij de eerste toets om het zelfvertrouwen te versterken. Daarna bijspijkeren op de onderdelen waar het mis gaat. Na 6 weken de eerste toets en van een Matig naar een Ruim Voldoende! Ook qua karakter een heel ander kind, ze gelooft weer in zichzelf. Inmiddels rekentest gedaan, lek is nu boven. Nu 15 weken hard werken (rekensprint) en ik zie nu al verbetering. maar nog belangrijker, met mijn dochter zelf gaat het een stuk beter! D. 8 februari 2011: Onze zoon T. heeft nu 2 toetstrainingsdagen achter de rug en dat is aan zijn wiskunde cijfer zeker te merken. In 4 Havo had hij alleen onvoldoendes, nu was zijn laatste toetscijfer voor wiskunde een 7,7. Volgens mevr. Boels heeft hij zeker aanleg voor wiskunde, maar pas na de toetsdagen komt het er echt uit. Voor de volgende toetsweek gaat hij weer een dag na Alaka en nog een keer voor het examen. Tom heeft weer lol in wiskunde en ziet zijn wiskunde examen weer zitten. Alle lof voor mevr. Boels. M.
Remedial Teaching voor 12- tot 15-jarigen Ook wanneer uw zoon of dochter op de middelbare school zit, kan Remedial Teaching (RT) verstandig zijn voor wiskunde en/of rekenen. Alaka werkt daarvoor met een aantal zeer ervaren docenten, gespecialiseerd in RT. Remedial teaching zoekt de oorzaak van een leerprobleem en pakt deze aan. Voordat we met uw zoon of dochter aan de slag gaan, is er eerst een intakegesprek. De intake is kosteloos. Hierin bespreken we wat u wilt aan de hand van de rapporten van uw kind. Het kan ook zo zijn, dat er al op de basisschool RT aan uw zoon of dochter werd gegeven, daarom willen we ook graag de scores uit het leerlingvolgsysteem of de Cito eindtoets of een NIO- test en een eventueel handelingsplan van de basisschool mocht dat allemaal (nog) beschikbaar zijn. Als de doorverwijzing via school loopt, is er meestal een handelingsplan. Wij voeren dit plan uit en nemen zonodig aan het begin en in elk geval aan het einde van de afgesproken periode een toets af om te controleren of de doelen uit het handelingsplan zijn bereikt. Hierna volgt een gesprek met u en eventueel de docent of mentor van school over de resultaten en een eventueel vervolg. Als er geen handelingsplan is, nemen we in overleg toetsjes af om hiaten op te sporen. Er is regelmatig contact met thuis en school over de voortgang. Wanneer is remedial teaching nodig? We bekijken per leerling individueel of en wanneer remedial teaching nodig is. Als vuistregel kunt u aanhouden dat remedial teaching nodig is als: er een handelingsplan is op school leerlingen ook na een periode van gewone bijles of privéles wiskunde zware onvoldoenden blijven scoren leerlingen laag scoren voor rekenen of wiskunde op toetsen uit het leerlingvolgsysteem bijvoorbeeld het CITO VAS-systeem voor het voortgezet onderwijs een leerling een extra uitdaging heeft meegekregen in de vorm van dyscalculie, ADHD, ADD, PDD-NOS, Asperger, slechthorendheid of doofheid, enzovoorts; zie ook extra uitdaging er sprake is van een hardnekkige of onverklaarbare leerachterstand als op de basisschool sprake is geweest van een leerachterstand of handelingsplan
SOM
+
:
cos(ß)
(1-x)
=
f(x)
1
7
delen
-
5
11
+
Professionals in rekenen en wiskunde
tel: 06 -   543 77 969                                                                                                                       e-mail: info@alaka.nl
Rooster en prijzen Rooster en prijzen Rooster en prijzen Rooster en prijzen