Alaka
Reacties  vanouders en (oud-)leerlingen 25 mei 2011: Ik heb heel erg veel aan de bijlessen gehad bij Lonneke! Ik ben dit jaar gestart aan de PABO, en na twee keer de toets maken schoot bij mij toch wel het idee in mijn hoofd dat ik het wellicht niet ging halen. Dat deed mij beluiten om bijlessen te nemen. De bijlessen waren goed geregeld en ik heb er veel kunnen leren en ideeën kunnen opdoen die ik ook in stage kan gebruiken. Ik heb gisteren de laatste kans gehad voor mijn rekentoets en daarbij heb ik een prachtig cijfer behaald: 8,6!!! Dat is echt een kick, nadat je voor de eerste twee keer een 4,8 scoorde. Achteraf had ik na de eerste keer al bijles moeten nemen, daarom wil ik de mensen meegeven die twijfelen: gewoon doen!! Je hebt er echt heel veel aan. Bedankt, Lonneke! P. 5 maart 2011: De resultaten van mijn zoon zijn met sprongen, lees verdubbeld, vooruit gegaan. Waar het eerst een drama was, vindt hij nu wiskunde een leuk vak. Blijkbaar is de methode die gehanteerd wordt een zeer effectieve!!! T. 3 maart 2011: Sinds mijn zoon in  3 havo wiskundebijles heeft bij Alaka, heeft hij voor het eerst in zijn leven vertrouwen in het feit dat wiskunde en rekenen wellicht toch ook tot zijn mogelijkheden behoren. Al op de basischool worstelde hij met rekenen. Wiskunde leek dan ook de hoogste drempel voor een succesvolle middelbare school carriere. Inmiddels is wiskunde 1 van zijn betere vakken! Hij heeft, gesteund door het vertrouwen in ondersteuning van Alaka, gedurfd om in 4 havo wiskunde A in zijn profiel te nemen en de uitdaging van het examen aan te gaan !! familie H
Rekenonderzoek Een rekenonderzoek gaat na of er problemen zijn met de basisvaardigheden in het rekenen. Basisonderwijs Het rekenonderzoek is geschikt voor kinderen vanaf de 2e helft van groep 4 (vanaf januari van het desbetreffende schooljaar) tot en met groep 8. Leerlingen zijn dus ongeveer tussen 8 en 12 jaar. Het onderzoek bestaat uit: een telefonische intake met u als ouder(s)/verzorger(s) een afspraak bij Alaka van ongeveer een uur waarin het kind wordt getest een schriftelijk verslag van de resultaten een gesprek bij Alaka met u als ouder(s)/verzorger(s) Als er rekenproblemen worden geconstateerd, kan een programma worden gestart om de rekenproblemen te verhelpen. Dit programma duurt tussen de 13 en 40 weken. Ouders of verzorgers kunnen dit thuis of (deels) op school (laten) uitvoeren. Er zijn drie mogelijkheden: optie 1: u koopt het benodigde boek en huurt de benodigde materialen optie 2: u huurt het benodigde boek en de benodigde materialen optie 3: u koopt het benodigde boek en de benodigde materialen Voortgezet onderwijs Zit uw kind in het voorgezet onderwijs en heeft het problemen met rekenen? We beschikken over verschillende toetsen waarmee we kunnen bepalen of uw kind op het gewenste rekenniveau zit. Voor vmbo is dit vooralsnog 2F, voor de onderbouw van havo en vwo is dit 2F en voor de bovenbouw van havo en vwo is dit 3F. Rekenen is onderdeel van het vak wiskunde, economie, techniek, natuurkunde, scheikunde, biologie en in mindere mate ook aardrijkskunde en zelfs geschiedenis, en nodig voor sectoren als zorg, horeca, detailhandel, techniek. Wij zorgen ervoor dat uw kind op het niveau komt dat voor deze vakken vereist is. PABO Zit je op de PABO en heb je problemen met rekenen? Neem dan contact met ons op om te bespreken wat de lesmogelijkheden zijn.
SOM
+
:
cos(ß)
(1-x)
=
f(x)
1
7
delen
-
5
11
5
+
Professionals in rekenen en wiskunde
tel: 06 -   543 77 969                                                                                                                       e-mail: info@alaka.nl
Contact Contact Contact Contact Rooster en prijzen Rooster en prijzen Rooster en prijzen Rooster en prijzen