Alaka
Nascholing Natuurwetenschap en Techniek voor scholen en bedrijven Alaka verzorgt verschillende trainingen natuurwetenschap en techniek voor basisschoolleerkrachten en techniekcoördinatoren. Onze trainingen zijn met veel praktijkvoorbeelden en eenvoudige en goedkope materialen. Daarnaast verzorgen wij trainingen op maat. De trainingen bestaan uit 1 of meer dagdelen van minimaal 2 uur; de basistraining is minimaal 6 uur verspreid over 2 of 3 dagdelen. Trainingen Natuurwetenschap en Techniek: Basistraining natuurwetenschap en techniek - PO In deze training ervaart u hoe leuk en motiverend het is om eenvoudige wetenschappelijke experimenten te doen en werkelijk nieuwe technieken te ontdekken. Rondom een of meerdere thema’s voeren we een aantal activiteiten uit en bespreken we hoe die in de klas zijn in te zetten. Na deze training beschikt u over een flinke hoeveelheid ideeën voor lessen natuurwetenschap en techniek die u morgen al direct in uw les kunt toepassen. Deze training is bedoeld voor scholen of leerkrachten die nog niet eerder een training natuurwetenschap en techniek hebben gevolgd. Reken op natuurwetenschap en techniek - PO Landen als Singapore maken duidelijk dat er nog grote winst te behalen valt in ons rekenonderwijs. Hoe kun je een les natuurwetenschap en techniek geven die een rekenles vervangt? Na deze training beschikt elke leerkracht over concrete ideeën voor het vervangen van een les uit de methode. De leerdoelen rekenen worden daarbij goed in het oog gehouden Natuurwetenschap en techniek in andere vakken - PO Wie strak alle methodes volgt, komt vaak in tijdnood. Door vakken slim te combineren, kun je tijd overhouden. Natuurwetenschap en techniek biedt een enorme rijkdom aan mogelijkheden voor combinatie met geschiedenis, aardrijkskunde, taal, rekenen, enzovoorts. In deze training laten we zien hoe u met één natuurwetenschap of techniekactiviteit minstens de leerdoelen van drie verschillende vakken kunt halen. U krijgt er enthousiaste kinderen voor terug. En tijd… Differentieer met natuurwetenschap en techniek - PO U differentieert natuurlijk al in uw lessen. Maar dat maakt het lesgeven soms ook erg lastig. In deze training leert u hoe u alle leerlingen met hetzelfde bezig kunt laten zijn en tòch flink kunt differentiëren. Hoe we dat doen? Dat ontdekt u in de training! Onderzoek op een hoger niveau - PO Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Hoe leidt je die nieuwsgierigheid in banen zodat er ook echt onderzoek wordt gedaan? In deze training leert u het nut van aanrommelen èn hoe u voorbij de fase van het aanrommelen kunt komen. Ontwerpen op een hoger niveau - PO Wat is het verschil tussen knutselen en ontwerpen? Hoe zorgt u dat een techniekactiviteit ook echt een techniekactiviteit is? In deze training leert u hoe u kinderen kunt stimuleren om werkelijk te ontwerpen en (een deel van) de ontwerpcyclus systematisch te doorlopen.
SOM
+
:
cos(ß)
(1-x)
=
f(x)
1
7
delen
-
5
11
+
Professionals in rekenen en wiskunde
tel: 06 -   543 77 969                                                                                                                       e-mail: info@alaka.nl
Scholen en bedrijven Scholen en bedrijven Scholen en bedrijven Scholen en bedrijven Contact Contact Contact Contact