Alaka
Nascholing rekenen voor scholen en bedrijven De trainingen bestaan uit 1 of meer dagdelen van meestal 3 uur, minimaal 2 uur. Daarnaast verzorgen wij trainingen op maat. Iedereen bij de rekenles                                                              PO – VO - MBO In de training ‘iedereen bij de rekenles’ ontdekken we hoe we één rekenonderwerp kunnen uitdiepen om zo te differentiëren voor zowel excellente als zwakke rekenaars. Naast het al bekende model van de ijsberg of concreet-schematisch-formeel gebruiken we kernopgaven uit de methode of andere bronnen om het wiskundige denken van kinderen te ontwikkelen en te verdiepen. Zo kan de hele klas aan hetzelfde vraagstuk bezig zijn en is de klassikale nabespreking een stuk eenvoudiger geworden. Bovendien leren zowel zwakke als excellente rekenaars beter rekenen van deze aanpak. Na deze training beschikt u over een serie opgaven die u direct kunt gebruiken. Dat klinkt ideaal en dat is het ook. Verdiepen en differentiëren met Kangoeroe-opgaven            PO – VO – MBO - PABO Kangoeroe-opgaven kunnen uitstekend worden gebruikt voor het verdiepen van het denken van kinderen. In deze training laten we zien welke mogelijkheden de opgaven bieden, hoe u ze in kunt zetten in uw reguliere rekenlessen en hoe u alle leerlingen kunt betrekken bij de opgaven. Na de training beschikt u over een set opgaven voor groep 3 tot en met groep 8 die u direct kunt inzetten in uw klas. 1F – 1S - 2F- 3F rekenen – wat is dat?                                            PO – VO - MBO Excellentie betekent o.a. ook een hoger rekenniveau. Aan het einde van de basisschool moet 70% van de leerlingen het rekenniveau 1S hebben bereikt – namelijk alle leerlingen die naar de mavo, havo of vwo gaan. Maar wat houdt 1S in? En wat is het verschil met 1F? Welke soort rekenvaardigheden moeten de leerlingen vervolgens aan het einde van het vmbo of de mavo beheersen? Welke eisen stellen havo – vwo en MBO? Afhankelijk van de wensen bekijken we in deze training een rekentoets 1F/2F/3F, ontdekken we wat het verschil is tussen 1F en 1S of tussen 2F en 3F en staan we stil bij wat dit concreet voor onze lessen betekent. De excellente leerkracht rekenen                                                  PO Excellente leerlingen hebben behoefte aan excellente leerkrachten. Veel leerkrachten staan net boven de stof van rekenen in groep 8. In deze training werkt u aan uw eigen rekenvaardigheid in combinatie met rekendidactiek. Aan het eind van de training staat u niet alleen ver boven de stof van groep 8 maar kunt u een 2F-rekentoets foutloos maken en haalt u op 3F-niveau een dikke voldoende. U heeft bovendien uw didactische repertoire voor rekenen flink uitgebreid. Geslaagd voor de rekentoets! Training rekendidactiek                   VO - MBO Op de basisschool leren kinderen anders rekenen dan veel docenten het zelf hebben geleerd. De staartdeling is veranderd, de leerlijn breuken is nog niet af en leerlingen gebruiken naast de verhoudingstabel het rechthoekmodel, het strookmodel en nog veel meer handige rekenmethoden. In deze trainingen verdiepen we ons in deze modellen en bekijken we de toepasbaarheid in uw eigen vak en in het vak rekenen. Na afloop beschikt u over een breed didactisch repertoire voor rekenen. Gastcolleges                  HBO - universiteit ir. Lonneke Boels MEd verzorgt gastcolleges op lerarenopleidingen aan hogescholen en universiteiten. In dit gastcollege van 1,5 uur ontdekken studenten op welke manier het rekenen op de basisschool anders is dan hoe veel oudere collega’s dit hebben geleerd. De staartdeling is veranderd, de leerlijn breuken is nog niet af en leerlingen gebruiken naast de verhoudingstabel het rechthoekmodel, het strookmodel en nog veel meer handige rekenmethoden. Daarnaast laten we zien welke hobbels leerlingen tegenkomen in het rekenen bij het vak wiskunde, scheikunde, natuurkunde, aardrijkskunde en/of economie. Of we besteden aandacht aan de struikelblokken bij de rekentoetsen van het VO. In overleg met de opleiding worden eigen accenten gelegd.
SOM
+
:
cos(ß)
(1-x)
=
f(x)
1
7
delen
-
5
11
+
Professionals in rekenen en wiskunde
tel: 06 -   543 77 969                                                                                                                       e-mail: info@alaka.nl
Contact Contact Contact Contact Scholen en bedrijven Scholen en bedrijven Scholen en bedrijven Scholen en bedrijven