Alaka
Cito-training Voor kinderen in het basisonderwijs biedt Alaka trainingen voor de Cito-toets. Alaka biedt daarnaast specifieke wiskundetrainingen voor leerlingen in de bovenbouw van VMBO, MAVO, HAVO of VWO voor: toetsweken schoolexamens (SE) eindexamens (CE) Cito-toets De Cito-toets en toetsweek trainingen kunnen zowel individueel als in groepsverband worden gevolgd. De groepen bestaan uit maximaal 5 leerlingen. Voor kinderen van de basisschool duurt de groepstraining één uur per week. Cito-toets training In de training rekenen voor groep 8 behandelen we in een kleine groep de belangrijkste onderwerpen van groep 8. Hierbij richten we ons vooral op die rekenonderwerpen die kinderen erg lastig vinden. Daarnaast oefenen we hoe je van verhaaltjessommen (redactiesommen) rekensommen maakt. Dit is een goede voorbereiding op de Cito-toets maar ook op andere toetsen, zoals de NIO. Tegen het einde oefenen we ook enkele voorbeeldopgaven uit de Cito- en NIO-toets. De leerkracht van groep 8 en de scores uit het leerlingvolgsysteem van voorgaande jaren zijn het belangrijkste voor het bepalen van het niveau van uw kind. De Cito-eindtoets wordt door veel scholen gebruikt om dit niveau te bevestigen. Alleen bij twijfel wordt de Cito-toets gebruikt om extra informatie te krijgen. De training is geschikt voor leerlingen met Cito-score C of eventueel D of met een score III of eventueel IV. Leerlingen met Cito-score E of score V hebben op school normaal gesproken een handelingsplan. Voor hen is Remedial Teaching de geschiktste vorm. Neem voor de mogelijkheden contact met ons op.
SOM
+
:
cos(ß)
(1-x)
=
f(x)
1
7
delen
-
5
11
+
Professionals in rekenen en wiskunde
tel: 06 -   543 77 969                                                                                                                       e-mail: info@alaka.nl
Contact Contact Contact Contact