Alaka
Examen trainingen Alaka biedt specifieke wiskundetrainingen voor leerlingen in de bovenbouw van VMBO, MAVO, HAVO of VWO voor: eindexamens (CE) toetsweken Cito-toets  schoolexamentraining De trainingen zijn voor alle soorten wiskunde van deze opleidingen. Voor havo en vwo zijn de trainingen voor wiskunde A, B, C en D. De toetsweek- en examentrainingen kunnen zowel individueel als in groepsverband worden gevolgd. De groepen bestaan uit maximaal 6 leerlingen. Voor leerlingen van HAVO of VWO duurt de training een hele dag. Voor leerlingen van het VMBO en MAVO duurt de training een halve dag. Sommige trainingen worden ook in de avonduren aangeboden. Trainingen voor schoolexamens en eindexamens worden uitsluitend door een bevoegd eerstegraads docent gegeven. De stof voor het examen wordt, óók in de groepslessen, zoveel mogelijk individueel met de leerling besproken.  Schoolexamentraining Voor je eerste schoolexamen (SE) ben je misschien nog zenuwachtiger dan ooit! Geen nood: je kunt bij ons een SE-training volgen, zodat je weet wat je kunt verwachten op je examen. Je maakt tijdens de training eerst een toets en aansluitend wordt de stof herhaald of krijg je extra opgaven. De toets die je maakt, is op maat voor jou gemaakt. De opgaven lijken op eindexamenopgaven. Zo kun je alvast wennen aan het maken van eindexamenopgaven. Net als jouw docent op school waarschijnlijk ook doet!
SOM
+
:
cos(ß)
(1-x)
=
f(x)
1
7
delen
-
5
11
5
+
Professionals in rekenen en wiskunde
tel: 06 -   543 77 969                                                                                                                       e-mail: info@alaka.nl
Rooster en prijzen Rooster en prijzen Rooster en prijzen Rooster en prijzen